3. 2. 2016

SE Predaj s novým logom

Od 27. januára 2016 sme sa s našou materskou spoločnosťou dohodli na spoločnom používaní loga a značky Slovenských elektrární. Obchodné meno našej spoločnosti zostáva nezmenené, a to SE Predaj, s.r.o.

4. 1. 2016

Cenník pre domácnosti 2016

V roku 2016 pokračujeme v znižovaní cien. SE Predaj je aj v roku 2016 jedným z najvýhodnejších dodávateľov elektriny na trhu pre veľké i malé domácnosti. 

SE Predaj, s.r.o.